Als onderzoeker in de Ontwikkelingpsychologie ben ik met name geïnteresseerd in de handbewegingen, gebaren en spraak van kinderen als ze nieuwe (cognitieve) dingen leren. Ik benader ontwikkeling hierbij vanuit het perspectief van complexe dynamische systemen en ecologische psychologie. Dit betekent dat ontwikkeling ontstaat uit de koppeling tussen kinderen en hun fysieke en sociale omgeving, over de tijd. Vanuit dit perspectief kan leren gezien worden als een transitie tussen toestanden van een systeem. Zo’n transitie wordt gekenmerkt door een ontkoppeling en reorganisatie van een systeem, wat ook te zien is bij de handbewegingen en spraak van kinderen.

Verder ben ik geïnteresseerd in de koppeling tussen gebaren en spraak in het algemeen, ontwikkeling op andere gebieden, en wetenschapscommunicatie.

Wilt u meer weten over mijn onderzoek?